Presentació

Govern Obert de la Comunitat Valenciana és un lloc web fet per un equip de treball format per professors i alumnes de la Universitat Politècnica de València, del Grau de Gestió i Administració Pública.

És un recurs per a trobar allò que les administracions  públiques estan posant a disposició dels ciutadans.

Grup de treball

Professors:

Vicent Giménez Chornet

Miguel Carlos Muñoz Feliu

Alumnes:

Pilar Alemany Martínez

Daniel Català Pérez

Víctor Fernández Santos

Immaculada Luz Collado

Natividad Romina Masciotta

Mª Ángeles Royo Zurriaga

José Ricardo Salavert Griñón

Mª Luz Ureña González

Andrés Valero Panadero